Snelle levering in NL & BE
Altijd op maat gemaakt
Klanten geven ons gem. een 9.8!
Gratis verzending vanaf €300,-
Handgemaakt in Nederland

Privacybeleid

Meneer Metaal geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluiten gegeven die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Meneer Metaal.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/10/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens Meneer Metaal over u verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Het doel van de gegevens

Algemeen doel van de gebruikersverwerking
Wij gebruiken uw gegevens voor het opstellen en/of uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Daarnaast worden uw gegevens, indien hier door u expliciet toestemming voor is gegeven, verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betreft het uitvoeren van commerciële marketingactiviteiten.

Bewaartermijnen
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen product bij ons heeft aangeschaft, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Indien er tot aankoop over is gegaan zullen uw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd bewaard worden. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Gegevens welke gebruikt worden voor marketingdoeleinden zullen voor de duur van vijf jaar bewaard worden, enkel wanneer hier door u expliciet toestemming voor is gegeven. Na afloop van deze periode worden deze gegevens automatisch verwijderd.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Meneer Metaal op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Juridische procedures
In het geval van onrechtmatig gebruik van onze webwinkel of de hieraan gerelateerde diensten kan Azero uw gegevens gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen.

De verwerking

Hieronder een toelichting van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, waar deze worden opgeslagen en welke partijen inzicht hebben in de gegevens.

Cookies (Google Inc.)
Via onze webwinkel worden, indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc., als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over de wijze waarop bezoekers onze webwinkel gebruiken. Google Inc. is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google Inc. Google Inc. kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw beweging op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie over het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (AdWords) en overige Google-diensten en producten.

Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze webwinkel onder andere gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze email of contactpagina.

Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft  het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meneer Metaal. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres: info@meneermetaal.nl.

Interieurproducten
op maat

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Handgemaakt in
Nederland

Over ons

Over ons